Thông báo: Đám ma cụ Đinh Thị Tụ
Thân Gia Trang: Trang Web của Chi Họ Thân Bắc Nghè, có nguồn gốc xóm Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Thân Gia Trang: Trang Web của Chi Họ Thân Bắc Nghè, có nguồn gốc xóm Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Trang web lưu trữ thông tin của chi họ Thân Bắc Nghè, Chi Họ Thân có nguồn gốc xóm Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đang được xây dựng với mục đích làm nơi lưu trữ và giao lưu thông tin của con cháu họ Thân thuộc Chi này.
Việc xây dựng đòi hỏi rất nhiều thông tin từ phía các thành viên để ngày một hoàn thiện hơn.
thông tin cập nhật thành viên, hình ảnh và thông tin lưu trữ từ xa xưa xin gửi mail về hoangtutieulien@yahoo.com.vn.
Xin chân thành cảm ơn
Ngày viết: 2014-06-27 - Ngày sửa: 2014-11-16 - Người viết: Thân Văn Hoàng
 THÂN GIA TRANG