Thông báo: Đám ma cụ Đinh Thị Tụ
Lập danh sách cập nhật con cháu mới nhất của chi họ Thân Bắc Nghè
Lập danh sách cập nhật con cháu mới nhất của chi họ Thân Bắc Nghè
Gia phả chi họ thân Bắc Nghè lập đã lâu nên các danh dách cập nhật con cháu sau này còn thiếuu rất nhiều. Các Bác các Chú hay Ông bà cao niên có thông tin mới nhất về con cháu sau này vui lòng cập nhật với ông Thân Văn Ý, ông Thân Văn Trọng  hay ông Thân Văn Doanh
hoặc gửi mail tới hoangtutieulien@yahoo.com.vn để cập nhật lên cây gia phả.
*chú ý: theo như nguyện vọng của họ thân cả nước cũng như ý kiến các Bác chúng ta sẽ lấy danh sách đến đời cháu ngoại, còn cháu nội thì lấy hết.
danh sách gồn họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, đang ở đâu, con cháu ai, tên vợ chồng, tên con cái...
 
Ngày viết: 2014-11-23 - Ngày sửa: 2014-11-23 - Người viết: thân văn hoàng
 THÂN GIA TRANG